Fonetika Grotesk

Fonetika Grotesk ir eksperimentāls burtveidols, kura uzbūves pamatprincipi ir bāzēti latviešu valodas fonētikā, balstoties skaņas garumā. Tajā ir atsauces uz mūsdienu groteskas burtveidoliem un klasiskajiem bloka burtiem.

Burtveidola ģimeni veido trīs stilistikas, kuras reprezentē pakāpenisku skaņu saplūšanu un deformēšanos. Pirmā no tām ir tīra jeb nepārprotama un viegli uztverama, otrajā saplūst divskaņi, savukārt trešā veidota analogās tehnikās, piemēram, ogle, linogriezums, sausā adata, un strādā kā vizuāla metafora skaņas trauslumam, detalizācijai un iespējamām interpretācijām, kas liek uzdot jautājumu, vai varam uzticēties dzirdētajam vai lasītajam.

Fonetika Grotesk is an experimental typeface whose structure is based on the phonetics of Latvian language, according to the length of each sound. It contains references of modern grotesk typefaces and classic block letters.

The typeface family consists of three characteristics that represent the gradual fusion and distortion of sound. The first one is clean or unmistakable and easy to perceive, the second blends together diphthongs, while the third is made by analog techniques such as charcoal, linocut, dry needle, and serves as a visual metaphore for fragility, detail and possible interpretations of spoken or written words.

Responsive image

Clean
& Functional

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Blended
Diphthongs

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Expressive
& Fragile

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
|
© Lapas veidotājs: Jēkabs Krīgerts
2021